En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa de les dades identificatives del lloc web i

D’aquesta manera, l’accés i ús d’aquest lloc web implica necessàriament l’acceptació d’aquestes condicions.

 

Titular del web

Noms i cognoms: ALEX SALAS CASTELLÀ
DNI: 41577752P
Domicili: Avgda. Montilivi, 48, 17003 GIRONA
Telèfon:       686268898
Correu electrònic: info@north3.es

 

Condicions d’ús

El lloc web ha estat creat i dissenyat per a donar conèixer l’empresa i els seus serveis.

L’empresa no garanteix que tots els continguts i les informacions del lloc web estiguin en tot moment actualitzats i accessibles. Alhora aquesta es reserva el dret de modificar els continguts del lloc web o bé eliminar-los, així com interrompre temporalment o definitivament sense cap notificació prèvia.

 

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, dissenys gràfics, imatges, vídeos, marques, signes distintius, informació, etc, que integren aquest lloc web són propietat de ÀLEX SALAS CASTELLÀ

Per la qual cosa, es prohibeix expressament qualsevol ús o reproducció d’aquests continguts per part de tota persona usuària del web que no disposi d’una autorització expressa de l’empresa.

 

Política de privacitat

Aquesta empresa té implementades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat i integritat de les dades de caràcter personal que es tracten i es faciliten a través d’aquest web en compliment de les disposicions i normatives del Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

La persona usuària no està obligada a facilitar cap dada personal per a accedir i visitar els continguts del  lloc web. Únicament recollirem les seves dades personals en el cas que empleni els camps relatius el formulari de “contacte” de la pàgina web. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per a contestar la petició. En cap cas tractarem les seves dades personals per a altres finalitats diferents sense el seu consentiment previ.

Aquest lloc web pot contenir galetes pròpies o de tercers per a millorar l’experiència de navegació que en qualsevol cas seran respectuoses amb la privacitat.

En tot moment l’usuària del web té el dret a exercitar els drets d’accès, rectificació, limitació de tractament, supresió, portabilitat i oposició al tractament sobre les seves dades de caràcter personal que tractem a la nostra empresa, així com a retirar el consentiment pel tractament de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@north3.es